Opening hours

Tuesday–Friday by appointment
Saturday drop in 12:00–16:00

Loyal Gallery was established in 2005 in the wake of the eponymous magazine founded by a creative collective with Martin Lilja, Kristian Bengtsson and Amy Giunta at its core. When their ideas outgrew the paper format it led to an innovative art space opening in Stockholm, then located in Vasastan. Since their first opening Loyal has regularly been engaged in projects in New York and Los Angeles and has had a space in Malmö harbor. Today the gallery is run by co-founders and owners Martin Lilja and Amy Giunta, contributing with unique expressions otherwise not represented within the Stockholm art scene. Their main driving forces have always been creativity and enthusiasm, which is visible throughout all their actions, collaborations and events.

Loyal Gallery is now moving to a new address in Stockholm, located in Lärkstaden. Together with artist Carsten Höller, PR agency Modin Communication and Johannes Svartholm, Loyal Gallery is taking over the former Embassy of Brazil at Odengatan 3. They will occupy one floor each; all strong, separate forces from fields that intertwine.

The house was originally built in 1909, designed by Swedish architect Folke Zettervall as his private residence. In 1956 the Swedish Architects National Association took over the premises. Hans Asplund was then appointed to remodel the ground floor into a club room, which will function as Loyal’s gallery space. A respectful renovation of Loyal’s 90 square meter area involves keeping treasures like Asplund’s fireplace, brick floor and staircase and the embassy’s bullet-proof glass reception, while also reinvigorating it to suit the new activities.

To inaugurate the new home of Loyal Gallery two exhibitions will be presented on September 20, 2018. In the main space, Los Angeles artist Mario Ayala’s solo show AUT Of Body will be on view. The second show BODY, CURTAIN, ADVANCE with Los Angeles, New York and Stockholm artists Jordan Kasey, Bunny Rogers, Alake Shilling, Marisa Takal, Henry Gunderson, Alex Gardner, Carsten Höller and Ivana Basic will be installed throughout the building, activating the architecture.

The new location at Odengatan 3 reflects the innovative approach of Loyal’s past while also symbolizing a step forward and rejuvenation, as the spacious area provides new curatorial possibilities. Loyal will be in dialogue with the other residents and work in synergy with the architectural preconditions of the building.

Loyal is a member of New Art Dealers Alliance (NADA) and Svenska Galleriförbundet

(På Svenska)

Loyal Gallery flyttar till en ny address i Stockholm, Lärkstaden. Tillsammans med konstnären Carsten Höller, PR-agenturen Modin Communications och Johannes Svartholm tar Loyal Gallery över den tidigare Brasilianska Ambassaden på Odengatan 3. De kommer att inneha en våning var; alla separata, starka krafter inom branscher som interagerar och kommunicerar med varandra.

Huset ritades av Folke Zettervall 1909 som arkitektens privata bostad. År 1956 tog Svenska Arkitekters Riksförbund över lokalerna. Hans Asplund anlitades då för att skapa ett klubbrum av bottenvåningen, vilken kommer att utgöra Loyals galleriyta. En respektfull renovering har genomförts där ambassadens skottsäkra glasreception och Asplunds eldstad, tegelgolv och trappa har sparats, samtidigt som utrymmet har uppdaterats för att passa de nya aktiviteterna.

För att inviga Loyals nya hem kommer två utställningar att presenteras med öppningsdatum den 20 september 2018. I huvudutrymmet kommer Los Angeles-konstnären Mario Ayalas soloutställning AUT Of Body att visas. Grupputställningen BODY, CURTAIN, ADVANCE med Los Angeles-, New York- och Stockholmskonstnärerna Jordan Kasey, Bunny Rogers, Alake Shilling, Marisa Takal, Henry Gunderson, Alex Gardner, Carsten Höller och Ivana Basic kommer att installeras genom hela byggnaden för att aktivera arkitekturen.

I kölvattnet av magasinet med samma namn, grundades Loyal Gallery år 2005 av ett kreativt kollektiv vars kärna bestod av Martin Lilja, Kristian Bengtsson och Amy Giunta. När deras idéer växte ur pappersformatet öppnades dörrarna till ett innovativt galleri i Vasastan, Stockholm. Sedan den första öppningen har Loyal kontinuerligt arbetat med projekt i New York och Los Angeles och haft en gallerilokal i Malmös hamn. Idag drivs Loyal av medgrundare och ägare Martin Lilja och Amy Giunta som bidrar med ett unikt uttryck till Stockholms konstscen. Kreativitet och entusiasm har alltid varit deras motorer, vilket är tydligt genom verksamhetens alla handlingar, samarbeten och evenemang. Loyal Gallery är medlemmar i New Art Dealers Alliance och Svenska Galleriförbundet.

Flytten till Odengatan 3 reflekterar den innovativa aspekten i Loyals historia samtidigt som den vitaliserar verksamheten genom lokalens curatoriella möjligheter. Loyal kommer att vara i konstant dialog med de andra residerande och arbeta i synergi med byggnadens arkitektoniska förutsättningar.

Top