Opening hours

Loyal Gallery was founded in 2005 in the wake of the magazine with the same name established by a creative collective with Martin Lilja, Kristian Bengtsson and Amy Giunta at its core. When their ideas outgrew the paper format, the doors opened to an innovative art space in Stockholm, back then located in Vasastan. Today the gallery is run by co-founders and owners Martin Lilja and Amy Giunta. Their main driving forces has always been creativity and enthusiasm, which is visible throughout all their actions, collaborations and events.

Loyal Gallery is now moving to a new address in Stockholm, located in Lärkstaden. Together with artist Carsten Höller, PR agency Modin Communication and architect Johannes Svartholm Loyal Gallery is taking over the former embassy of Brazil at Odengatan 3. They will occupy one floor each; all strong, separate forces from fields that intertwine.

The house was originally built in 1909, designed by Swedish architect Folke Zettervall as his private residence. In 1956 Svenska Arkitekters Riksförbund took over the premises. Hans Asplund was then appointed to remodel the ground floor into a club room, which will function as Loyal’s gallery space. A respectful renovation of Loyal’s 90 square meter area involves keeping treasures like Asplund’s fireplace, brick floor and staircase and the embassy’s bullet-proof glass reception, while also reinvigorating it to suit the new activities.

To inaugurate the new home of Loyal Gallery two exhibitions will be presented on September 6, 2018. In the main space on the ground floor a solo show with Los Angeles based Mario Ayala will be on view. The second is a group show with New York and Los Angeles based artists Jordan Kasey, Bunny Rogers, Alake Shilling, Marisa Takal, Henry Gunderson, Alex Gardner and Ivana Basic that will be installed throughout the building, activating the architecture.

The new shared location at Odengatan 3 reflects the innovative approach of Loyal’s past and the gallery’s current way of working collaboratively, while also symbolizing a step forward and rejuvenation. As a way to reinvent today’s conventional gallery model Loyal will work in synergy with the other residents and in constant dialogue with the architectural preconditions of the building.

Loyal is a member of New Art Dealers Alliance (NADA) and Svenska Galleriförbundet

(På Svenska)

Loyal Gallery flyttar till Lärkstaden

Loyal Gallery flyttar till en ny address i Stockholm, Lärkstaden. Tillsammans med konstnären Carsten Höller, PR-agenturen Modin Communications och arkitekten Johannes Svartholm tar Loyal Gallery över den tidigare Brasilianska Ambassaden på Odengatan 3. De kommer att inneha en våning var; alla separata, starka krafter inom branscher som interagerar och kommunicerar med varandra.

Huset ritades av Folke Zettervall 1909 som arkitektens privata bostad. År 1956 tog Svenska Arkitekters Riksförbund över lokalerna. Hans Asplund anlitades då för att skapa ett klubbrum av bottenvåningen, vilken kommer att utgöra Loyals galleriyta. En respektfull renovering har genomförts där ambassadens skottsäkra glasreception och Asplunds eldstad, tegelgolv och trappa har sparats, samtidigt som utrymmet har uppdaterats för att passa de nya aktiviteterna.

För att inviga Loyals nya hem kommer två utställningar att presenteras med öppningsdatum den 6 september 2018. I huvudutrymmet på bottenvåningen presenteras en soloutställning med Los Angeles-baserade konstnären Mario Ayala. Loyal kommer för denna vernissage även att ta över byggnadens andra våning, där en grupputställning med New York- och Los Angeles-baserade konstnärerna Jordan Kasey, Bunny Rogers, Alake Shilling, Marisa Takal, Henry Gunderson och Ivana Basic kommer att visas.

I kölvattnet av magasinet med samma namn grundades Loyal Gallery av ett kreativt kollektiv, vars kärna bestod av Martin Lilja, Kristian Bengtsson och Amy Giunta, år 2005. När deras idéer växte ur pappersformatet öppnades dörrarna till ett innovativt galleri i Vasastaden, Stockholm. Sedan dess har Loyal residerat i New York, Malmös hamn och Los Angeles innan flytten tillbaka till Stockholm. Idag drivs galleriet av medgrundare och ägare Martin Lilja och Amy Guinta. Kreativitet och entusiasm har alltid varit deras motor, vilket är tydligt genom verksamhetens alla handlingar, samarbeten och evenemang. Loyal Gallery är medlemmar i New Art Dealers Alliance och Svenska Galleriförbundet.

Den nya gemensamma lokalen reflekterar den innovativa aspekten i Loyals historia och det nuvarande arbetssättet som koncentreras kring samarbete, samtidigt som flytten symboliserar ett steg framåt och en vitalisering av verksamheten. Som ett sätt att återuppfinna dagens gallerimodell kommer Loyal att arbeta i synergi med de andra residerande och i konstant dialog med byggnadens arkitektoniska förutsättningar.

Top